Stavtrup Vandværk A.m.b.a. har eksisteret siden 1948, hvor det blev etableret på Klokkeskovvej som et privat ejet vandværk af en gruppe borgere i Stavtrup.
Gennem tiden har vandværket gennemgået moderniseringer og udvidelse i takt med byens udvikling. De oprindelige boringer på Klokkeskovvej er nedlagt, og vandværket er flyttet til Ormslevvej 283, hvor der i dag er 3 nye boringer og et vandreservoir. Vandværket er et moderne, ubemandet og digitaliseret værk.

 

Stavtrup Vandværk A.m.b.a. har som målsætning at fremstå som et kvalitetsbevidst, privat ejet vandværk med et højt serviceniveau, der er miljøbevist og sikrer levering af rent vand til en konkurrencedygtig pris i forhold til øvrige vandværker i kommunen. 

Bestyrelsen ønsker at fastholde den decentrale styring og ejerskab.

På hjemmesiden kan du læse nærmere om vandkvalitet og øvrige stoffer, som indgår i drikkevandet. Du kan bl.a. se drikkevandsanalyser fra laboratoriet, som indeholder oplysninger om vandets hårdhedsgrad mv.