Vandkvalitet.

      Vi har lige fået taget prøver på vores tre vandboringer, og der er ikke påvist spor af  de

      skadelige PFAS-stoffer.

 

      Info vedr. hjemmesiden.

        Vores IT-udbyder Rambøll er i gang med at ændre deres IT-systemer.

      Derfor vil der i dagene (2. - 4. dec) kun være muligt at læse information på hjemmesiden.

         At indtaste information f.eks. på en flyttemeddelelse vil derfor ikke være muligt.

      Hjemmesiden forventes at fungere normalt igen fra mandag den 5. december.

     

 


Hvad søger du?

Skal du flytte? Læs mere her

Hvad koster vandet? Læs mere her

Vandets hårdhed : 15,0 - Vandets Ph værdi: 7,3 - Analyseresultater læs mere her

Seneste nyt. Læs mere her

Ledningsnettet

Anmelde et brud eller lignende?

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Vandværket har opkrævet for høje vandtakster i 2019, 2020 og 2021.

Aarhus kommune har gjort vandværket opmærksom på, at vi i de nævnte år har anvendt en for høj takst, som kommunen ikke kan godkende. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at regulere de opkrævede beløb med virkning fra 1. januar 2019.

Reguleringen sker ved modregning i førstkommende opkrævning, der dels indeholder opkrævning for 4. kvartal 2021 og årsopgørelsen for 2021. Hvis der er yderligere tilgodehavende vil det blive udbetalt i forbindelse med årsopgørelsen.

De beløb Aarhus Vand har opkrævet/opkræver berøres ikke af reguleringen.

Beløbene reguleres for de nuværende forbrugere.

Der vil på den førstkommende opkrævning være linjer der viser reguleringen for hvert af årene 2019 og 2020.

Bestyrelsen beklager de gener fejlen eventuelt har medført. Taksten for 2022 fastlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen forventer, at taksten bliver lidt højere end den takst, der faktisk blev opkrævet i 2019, 2020 og 2021.