Hvad søger du?

Skal du flytte? Læs mere her

Hvad koster vandet? Læs mere her

Vandets hårdhed : 15,0 - Vandets Ph værdi: 7,3 - Analyseresultater læs mere her

Seneste nyt. Læs mere her

Ledningsnettet

Anmelde et brud eller lignende?

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2024


Hermed indkaldes til Stavtrup Vandværks generalforsamling d. 3. april 2024 kl. 18.30 i Folkehuset Stavtrup, Bispevej 70
 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Budget for 2024 forelægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
 

Ad Punkt 6.
På valg til bestyrelsen er:
kim R. Dalsgaard - ønsker genvalg
Bente Rud Petersen - ønsker ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Torben Jørgensen
På valg til som suppleant:
Jakob Holm - ønsker genvalg

Regnskab og takstblad kan rekvireres på info@stavtrupvand.dk.
Stavtrup Vandværk vil efter generalforsamlingen være vært for et stykke smørbrød. Af hensyn til madbestilling vil vi gerne have jeres tilmelding senest 26. marts 2024 på info@stavtrupvand.dk.
Du kan naturligvis deltage i generalforsamlingen uden at være tilmeldt spisningen.
Kom til generalforsamlingen og vær med til at præge din lokale vandforsyning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Stavtrup Vandværk
Stavtrup d. 3/3-2024