Kære andelshaver

          Som nogle måske har læst i avisen, er der fundet PFAS-forbindelser i 'en ud af tre af vores

          boringer her i Stavtrup. Analysen af denne boring viser, at en enkelt PFOS-forbindelse har

          en minimal målbar værdi og dermed kan påvises. Mængden, der er fundet, er dog 18 gange

          lavere end grænseværdien og derfor vurderede vi, at tallet ikke var bekymrende. Vi skulle

          selvfølgelig ikke have skrevet her og på Facebook, at der ikke var påvist PFAS-forbindelser,

          og det beklager vi.

          Bemærk endvidere at vores vand normalt er en blanding af vand fra hver af vores 3 boringer,

          hvorfor forekomsten alt andet lige vil være endnu mindre, når det kommer ud af vandhanen. En

          analyse lavet ved afgang fra vandværket (svarende til alles vandhaner) kunne således ikke påvise

          forekomst af PFAS-forbindelser.

          Vi følger Aarhus Kommunes kontrolprogram i alle henseender  og anvender et akkrediteret labo-

          ratorium til vores analyser. Vi vil endvidere i samråd med Aarhus Kommune overveje, om det er

          nødvendigt med yderligere tiltag for denne boring.

         

                                       

    


Hvad søger du?

Skal du flytte? Læs mere her

Hvad koster vandet? Læs mere her

Vandets hårdhed : 15,0 - Vandets Ph værdi: 7,3 - Analyseresultater læs mere her

Seneste nyt. Læs mere her

Ledningsnettet

Anmelde et brud eller lignende?

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Vandkvalitet.

De seneste vandprøver fra 15. november viser høj vandkvalitet og ingen skadelige PFAS-stoffer.