Indbydelse til Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. maj kl. 18.30 på Årstidens Spisehus, Lokalcenter Søholm, Bispevej 70, 8260 Viby J.
 
Foreløbig dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget for det kommende år forelægges
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 2 medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der smørrebrød til de fremmødte. Af praktiske hensyn vil vi sætte stor pris på tilmelding til generalforsamlingen, 
helst inden den 19. maj, hvilket kan ske pr. mail info@stavtrupvand.dk eller pr. SMS på tlf. 40109822.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen