Bestyrelse

 


Formand Sven Hagen Madsen
Fredensborgparken 5
8260 Viby J
Tlf:  40 10 98 22
e-mail:  formand@stavtrupvand.dk
driftschef
Hans Erik Jørgensen
Højvangsvej 36, Stavtrup
8260 Viby J
Tlf:  86 28 57 84    
e-mail: drift@stavtrupvand.dk
Mobil: 21 69 03 62Næstformand

assisterende driftsansvarlig

Kim R. Dalsgaard          
Råhøjen 7             
8260  Viby J
Tlf: 30 28 70 12                    
 e-mail: kim.r.dalsgaard@stavtrupvand.dk
 Kasserer Bente Rud Pedersen
Søskrænten 4, Stavtrup
8260 Viby J
Tlf: 24 48 46 25
e-mail: kasserer@stavtrupvand.dk
     
sekretær

Esben Gerdes  

Højvangsvej 60, Stavtrup

8260 Viby J

 

tlf: 61 60 10 47

e-mail: esben.gerdes@stavtrupvand.dk


     
Suppleant til bestyrelsen

Anette Yde Holst

 

email: anette.yde.holst@stavtrupvand.dk

 

 


Stavtrup Vandværk A.m.b.a. har eksisteret siden 1948, hvor det blev etableret på Klokkeskovvej som et privat ejet vandværk af en gruppe borgere i Stavtrup.
Gennem tiden har vandværket gennemgået moderniseringer og udvidelse i takt med byens udvikling. De oprindelige boringer på Klokkeskovvej er nedlagt, og vandværket er flyttet til Ormslevvej 283, hvor der i dag er 3 nye boringer og et vandreservoir. Vandværket er et moderne, ubemandet og digitaliseret værk.
 

Ved driftsforstyrrelser kan du kontakte

Hans Erik Jørgensen, driftschef
Højvangsvej 36, Stavtrup
8260  Viby J

Tlf:  21 69 03 62 
e-mail:  drift@stavtrupvand.dk

(midlertidigt)

 

Kim R. Dalsgaard assisterende driftsansvarlig

Råhøjen 7, Stavtrup

8260 Viby J

tlf. 30 28 70 12

email: kim.r.dalsgaard@stavtrupvand.dk