Stavtrup Vandværk forsyner sine aftagere med rent drikkevand 

Stavtrup Vandværk A.m.b.a. er fuldautomatisk, dvs., at oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges af en computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer i dybder fra 100 - 125 m. under jordoverfladen.
Vandværket udpumper ca. 165.000 kubikmeter vand til de ca. 1.600 aftagere pr år.

Hårdhed 
Drikkevandet i Stavtrup har en hårdhedsgrad på 16-18 o dH.


Stavtrup Vandværk A.m.b.a. har eksisteret siden 1948, hvor det blev etableret på Klokkeskovvej som et privat ejet vandværk af en gruppe borgere i Stavtrup.
Gennem tiden har vandværket gennemgået moderniseringer og udvidelse i takt med byens udvikling. De oprindelige boringer på Klokkeskovvej er nedlagt, og vandværket er flyttet til Ormslevvej 283, hvor der i dag er 3 nye boringer og et vandreservoir. Vandværket er et moderne, ubemandet og digitaliseret værk.
 

Ved driftsforstyrrelser kan du kontakte

Hans Erik Jørgensen, driftschef
Højvangsvej 36, Stavtrup
8260  Viby J

Tlf:  21 69 03 62 
e-mail:  drift@stavtrupvand.dk

(midlertidigt)

 

Kim R. Dalsgaard assisterende driftsansvarlig

Råhøjen 7, Stavtrup

8260 Viby J

tlf. 30 28 70 12

email: kim.r.dalsgaard@stavtrupvand.dk